Kunskapspartner
inom spårfordon

AB Transitio anskaffar, finansierar och förvaltar spårfordon åt våra ägare för att optimera kostnader och säkerställa högsta kvalitet.

Tekniksprånget är ett regeringsuppdrag som drivs av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, där unga

Läs mer

Vid AB Transitios årsstämma den 30 maj samlades utsedda ombud från våra

Läs mer

Jobba med oss

Vill du leda projekt inom spårfordonsteknik? AB Transitio söker en erfaren tekniskt

Läs mer

Nyhet

Tekniksprånget är ett regeringsuppdrag som drivs av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, där unga

Läs mer

Våra ägare

Med rötter i
regionerna

Här ser du var de 20 regioner och kollektivtrafikmyndigheter som står bakom AB Transitio är belägna.

Våra spårfordon
Dosto
Dosto-tågen (ER1) är komfortmässigt
designade för en restid upp till två
timmar med möjlighet att använda WiFi
samt ladda sin dator vid varje sittplats.

Längd: 104,8m
Maxhastighet: 200 km/h
Passagerare: 357 sittande
Läs mer om Dosto
Våra spårfordon
Regina
Regina är främst avsedd för restider
mellan en halvtimme till tre timmar,
och många stationsuppehåll.
Genom sin flexibla design ger de
effektiva passagerarflöden även då
passagerarna bär med sig mycket bagage.

Längd: 2 v: 53,9 m. 3 v: 80,5 m
Maxhastighet: 200 km/h
Passagerare: 2 v: 170 sittande, 3v: 260 sittande
Läs mer om Regina
Våra spårfordon
Contessa
Contessa trafikerar idag främst Öresundsregionen.
Det kännetecknas av hög tillgänglighet och
god rymlighet. Breda dörrar, snabb acceleration och
hög toppfart bidrar till korta restider.

Längd: 78,9m
Maxhastighet: 180 km/h
Passagerare: 230 sittande
Läs mer om Contessa
Våra spårfordon
Coradia
Coradia är byggda på europeisk
plattform och fordonstypen finns
i stort antal i Tyskland. Fordonet är
ett utpräglat regionaltåg, för både
korta och längre resor. De har även
eluttag och internetuppkoppling,
bistro och plats för cykel eller skidor.

Längd: 74,3m
Maxhastighet: 180 km/h
Passagerare: 206 sittande
Läs mer om Coradia
Våra spårfordon
Itino
Itino är ett miljövänligt dieselfordon,
och är därför lämplig för trafik på
sträckor som inte är elektrifierade.
De kännetecknas av god ljuddämpning,
luftkonditionering och hög komfort.
Itino har även handikapptoaletter.

Längd: 39,2m
Maxhastighet: 140 km/h
Passagerare: 100 sittande
Läs mer om Itino
Våra spårfordon
X11/X14
X11, X12 och X14 består bägge av 2 vagnsdelar.
Varje vagnsdel på X11 har 4 dörrpar och
X14 har 4 dörrar per vagnsdel. X11 och X14
utnyttjar ett blandbromssystem som
kombinerar elbroms och mekanisk broms.

Längd: 49,9m
Maxhastighet: X11 140 km/h, X14 160 km/h
Passagerare: X11 139 sittande, X14 131 sittande
Läs mer om X11/X14
Föregående bild
Nästa bild