AB Transitios verksamhet

Referens­dokument
till U1:an

Nedan referensdokument finns angivna i Transitios Underhållsbilaga U1.

Referensdokumenten ska ses som stöd till Underhållsbilaga U1 och exempelvis ge en mer detaljerad beskrivning för hur det gemensamma arbetet ska genomföras.

Referensdokument till U1:an

Status­bedömningar

Referensdokument till U1:an

Rapportrering och register­hållsystem

AB Transitio

Kreditvärdighet

AB Transitio har per 2023-09-27 en rating från Nordic Credit Rating med betyget AA- och stabila utsikter. Kreditbetyget speglar bolagets starka finansiella och kommersiella koppling till Sveriges Regioner, bolagets ägare och tillika kunder. 

AB Transitio anskaffar, finansierar och hyr ut spårfordon på uppdrag av och med garantier från bolagets ägare. Bolaget är icke-vinstdrivande och har bedrivit verksamhet sedan början av 2000 talet. Fordonsflottan omfattar c.a 190 fordon vilka går i regional kollektivtrafik över hela Sverige.

AB Transitios verksamhet

Pressmaterial

Här kan du ta del av vår logotyp. Det är inte tillåtet att ändra, beskära, eller förvanska logotypen. Kontakta oss på info@transitio.se för frågor eller ytterligare material.