Contessa

Contessa trafikerar idag främst Öresundsregionen. Det kännetecknas av hög tillgänglighet och god rymlighet. Breda dörrar, snabb acceleration och hög toppfart bidrar till korta restider.

Beskrivning

De första Contessa levererades år 2000, till SJ och DSB. De beställdes inför Öresundstågförbindelsens öppnande i juli 2000, för trafikering på sträckan Malmö – Köpenhamn. Senare utökades trafiken även till andra orter i regionen och i januari 2002 startade även trafik längre in i Sverige. Contessa är ett trevagns motorvagnståg, med drivna ändvagnar, som har plats för totalt 229 sittande passagerare (227 efter upprustning). Snabb acceleration och hög toppfart bidrar till korta restider. Även de breda dörrarna ger kortare restid eftersom stationsstoppen kan hållas korta. Mittvagnens låggolv underlättar på- och avstigning för rörelsehindrade passagerare och passagerare med skrymmande bagage. Varje tågsätt är utrustat med något som kallas ”Flex Front System” som ger en bred övergång mellan enheterna i multipelkopplade tåg. Upp till fem tågsätt kan multipelkopplas. Contessa är byggt för minsta miljöpåverkan, genom låg energiförbrukning och noggrant val av både produktionsmetoder och material. Över 90% av tåget är återvinningsbart.

Antal

17 st

Levereras

2005-2012

Längd

78,9 m

Maxhastighet

180 Km/h

Passagerarkapacitet

230 sittande

Leverantör

Bombardier

Mer om Contessa

Här kan du läsa mer och ladda ner
relaterade dokument till denna tågtyp.