Dosto

Dosto-tågen (ER1) är komfortmässigt designade för en restid upp till två timmar med möjlighet att använda WiFi samt ladda sin dator vid varje sittplats.

Beskrivning

För Mälardalstrafiken och Uppsalattrafikens räkning anskaffar Transitio 60 stycken 4-vagnars dubbeldäckade elektriska motorvagnståg typ Dosto från leverantören Stadler. För Region Uppsalas räkning anskaffas 8 st tåg av samma typ. Fordonen till Mälardalstrafik och Uppsalatrafiken levereras under 2021-2022 och till Tåg i Bergslagen under 2022-2023. 

Vagnskorgarna är tillverkade i aluminiumprofiler som gör att tågen blir lätta och miljövänliga samtidigt som det uppfyller alla nu gällande krav inklusive kraven på kraschtålighet. Vagnarna är trycktröga, vilket innebär att obehag förorsakat av plötsliga tryckvariationer, vid t ex tunnelpassager elimineras.

Interiören är luftig och ljus, det är generöst tilltagna entréområden och breda trappor allt för optimalt passagerarflöde. Det är dessutom ljuddämpande och halkfria mattor i hela tåget. Läslampor finns placerade vid varje sittplats och det är luftkonditionering i passagerarutrymmen och förarhytter. Förarplatsen har utformats enligt gällande krav och även enligt de senaste rönen inom ergonomi. Förahytterna har två sidodörrar och fasta fotsteg för förarens säkerhet och de är även trycktröga.

Informationssystemet är utrustat både med högtalare och informationsskärmar.

Antal

60 st

Levereras

2019-2023

Längd

104,8 m

Maxhastighet

200 Km/h

Passagerarkapacitet

357 sittande (inkl.fällstolar)

Leverantör

Stadler

Mer om Dosto

Här kan du läsa mer och ladda ner
relaterade dokument till denna tågtyp.