Behandling av personuppgifter

Information om
AB Transitios
behandling av personuppgifter

AB Transitio, Drottninggatan 92, 111 36 Stockholm, org. nr. 556033-1984 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats och för behandling av personuppgifter i vår verksamhet i övrigt.

Som personuppgiftsansvarig ansvarar Transitio för att dina och andras personuppgifter är skyddade och behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

De vanligaste rättsliga grunderna för Transitios behandling av personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås utföra en uppgift av allmänt intresse Transitio är en upphandlande enhet.

Personuppgifter behandlas för att administrera kund- och leverantörsförhållanden och kan lämnas och inhämtas innan och i samband med att avtal ingås eller i övrigt samband med en leverantörsrelation.

AB Transitio behandlar också personuppgifter när någon söker jobb, begär ut allmänna handlingar eller av annat skäl kontaktar bolaget.

DINA RÄTTIGHETER
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller för att begära radering av dina uppgifter.

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på +46 (0)8 500 360 30 eller info@transitio.se