AB Transitio’s mission

Reference documents
for U1

The reference documents below are referred to in AB Transitio’s Maintenance appendix U1.

The reference documents are to be seen as a complement to Maintenance appendix U1 and, as an example, should provide a more detailed description of how the joint work will be performed.

Reference documents for U1

Status assessments

Reference documents for U1

Reporting and record keeping system

AB Transitio

Kreditvärdighet

AB Transitio har per 2023-09-27 en rating från Nordic Credit Rating med betyget AA- och stabila utsikter. Kreditbetyget speglar bolagets starka finansiella och kommersiella koppling till Sveriges Regioner, bolagets ägare och tillika kunder. 

AB Transitio anskaffar, finansierar och hyr ut spårfordon på uppdrag av och med garantier från bolagets ägare. Bolaget är icke-vinstdrivande och har bedrivit verksamhet sedan början av 2000 talet. Fordonsflottan omfattar c.a 190 fordon vilka går i regional kollektivtrafik över hela Sverige.

AB Transitio’s mission

Press materials

Take part of our logotype. It's not allowed to change, crop or manipulate the logotype. Please contact us at info@transitio.se for questions or additional material.