CEO and Board

AB Transitio’s Board represents a number of Sweden’s regions/
public transport authorities and is comprised of nine board members.

Nils-Eric Gustavsson

Styrelseordförande

Magnus von Bahr

Magnus von Bahr

VD

Åke Bengtsson

Åke Bengtsson

Ledamot,
Finansdirektör, Region Halland

Christer Holmgren

Ledamot,
Trafikdirektör, Kalmar länstrafik

Sara Catoni

Sara Catoni

Ledamot,
Chef Ledningsstaben/Bitr.
Förvaltningschef,
Trafikförvaltningen,
Region Stockholm

Helena Ekroth

Helena Ekroth

Ledamot,
VD, Mälardalstrafik AB

Maria Höglander

Maria Höglander

Ledamot,
VD, Norrtåg AB

Fredrik Jonsson

Fredrik Jonsson

Ledamot,
Chefsjurist Region Gävleborg

Sofia Malander

Ledamot,
VD Östgötatrafiken

Roger Vahnberg

Ledamot,
Vice VD Västtrafik