AB Transitio deltar i seminarium anordnat av Swedtrain 2022-04-28 kl 16.00-17.00

I seminariet kommer Tåg I Bergslagen och AB Transitio att diskutera deras samarbete med Luleå Tekniska Högskola och vad det innebär för trafik- och fordonsförvaltning och hur man bäst kan utnyttja spårfordonsdata.

För mer information, klicka på bifogad länk  https://www.swedtrain.org/event/kor-vanta-kor-hur-bast-utnyttja-data-om-sparfordon/