AB Transito förstärker sin organisation ytterligare!

Vi välkomnar med stor glädje Linn Gasslander i den nya rollen som Chef för Teknik & Projekt inom Teknikavdelningen på AB Transitio.

I rollen kommer Linn att ha det övergripande ansvaret för gruppen Teknik & Projekt som består av sju medarbetare. Huvudsakliga ansvarsområden för gruppen är tekniska fordonsprojekt, säkerhetsstyrning, ändrings/avvikelsehantering och verksamhetsutveckling inom IT-området.

Linn är 48 år och bor med sin familj på Lidingö.

Vi ser fram emot att Linn börjar jobba hos oss i rollen som chef för Teknik & Projekt. Vår fordonsflotta ökar i och med de pågående leveranserna av fordon för Mälardalstrafik, Region Uppsala, Tåg i Bergslagen och Krösatågen/Kustpilen. Detta i kombination med att vår befintliga fordonsflotta kommer allt längre in i sin tekniska livslängd gör att vi behöver förstärka organisationen inom teknik & projektverksamheten. Med denna rekrytering står vi väl rustade både för att ta i bruk nya fordon men även säkerställa att befintliga fordon levererar maximal resenärsnytta hela sin återstående livslängd, säger Niklas Johansson Teknisk Direktör på AB Transitio.

Linn påbörjar sin anställning den 1 mars 2022.

Bild av Linn Gasslander