Certifiering Great Place to work

Vi gjorde det! Vi har blivit certifierade av Great Place to Work!

Vi har arbetat hårt för att skapa en arbetsplats där varje medarbetare har en genomgående positiv upplevelse hos oss. Nu har vi lyckats enligt den internationella standard och mätning som Great Place to work genomfört på vår arbetsplats.

I vår senaste medarbetarenkätundersökning fick vi goda resultat som ledde till certifieringen enligt följande:

  • Våra medarbetare trivs
  • Det råder en hög grad av rättvisa
  • Vi visar respekt mot varandra
  • Vi har en hög kamratskap i företaget. 
  • Ledningen inspirerar, informerar, visar uppskattning och omtanke samt utvecklar sina medarbetare.
  • Vi är stolta

Jag är väldigt glad över vårt fina resultat. Vi får nu inte luta oss tillbaka och ta resultat som detta för givet. Vi ska aktivt arbeta för att behålla våra styrkor och se till att förbättringspotentialen uppmärksammas. Det är vi som gör det tillsammans – säger Magnus von Bahr, VD på Transitio.