Elin Kämpe anställd som Verksamhetsutvecklare Förvaltning

Vi välkomnar Elin Kämpe till AB Transitio i den nya rollen som Verksamhetsutvecklare Förvaltning. Elin kommer att ansvara för verksamhetsutvecklingen inom fordonsförvaltning som bland annat innebär att leda övergången mot en ökad datadriven tillgångsförvaltning. Detta för att generera förbättrad kundnytta i form av minskade risker och optimerade kostnader över fordonens livscykel.

Hon har en gedigen erfarenhet från järnvägsbranschen i ledande befattningar på flera olika järnvägsföretag och järnvägsentreprenör samt haft ansvar för persontransport på branschföreningen Tågoperatörerna (numera Tågföretagen).  

Elins första arbetsdag hos oss på AB Transitio är den 2 april 2024.