AB Transitio firar 25 år!

Vid AB Transitios årsstämma den 30 maj samlades utsedda ombud från våra ägare tillsammans med styrelseledamöter och andra inbjudna för att avhandla verksamhetsåret 2023

Innan årsstämman genomfördes så höll Johan Wadman, VD på Svensk Kollektivtrafik, ett uppskattat föredrag om ”Den regionala tågtrafikens utveckling och potential”. Särskilt inbjuden var Bo Fredrikson, tidigare VD för bolaget under åren 2001–2011.Styrelsens ordförande Nils-Eric Gustavsson intervjuade Bo som berättade om hur AB Transitio bildades och några intressanta anekdoter från hans tid på bolaget.

Efter gemensam lunch samlades alla på vårt ombyggda kontor där vi fikade och åt Regina-tårta tillsammans som en del i vårt firande av att vi blir 25 år i år.

Vi på AB Transitio vill rikta ett varmt tack till föredragare, ägarrepresentanter, lekmannarevisorer, styrelseledamöter och medarbetare för en trevlig stund tillsammans.