Maria Andersson – ny Redovisningschef på AB Transitio

AB Transitio välkomnar Maria Andersson i rollen som Redovisningschef där hon kommer ansvara för redovisning, bokslut, skatt och deklarationer, hållbarhetsredovisning mm samt personalansvaret för vår redovisningsekonom.

Maria är 52 år gammal och bor på Söder i Stockholm. Hon kommer närmast från en tjänst som Senior Accountant på Kry International AB och har många års erfarenhet från arbete med redovisning i varierande branscher och roller.

Vi ser fram emot att Maria påbörjar sitt arbete hos oss på AB Transitio. Med sin erfarenhet blir hon en viktig del i att framtidssäkra AB Transitios ekonomi- och finansavdelning utifrån den tillväxt bolaget har och kommer fortsätta ha under kommande år säger Thomas Frisk Ekonomi- och Finanschef på AB Transitio.

Maria påbörjar sin anställning i mitten av juli 2023.