Test utförs med miljövänligare drivmedel på Itino dieselfordon

Som ett led i AB Transitios miljöarbete har vi påbörjat ett test tillsammans med Jönköpings Länstrafik, Kalmar Länstrafik och Västtrafik med miljövänligare drivmedel så kallad HVO (Hydrerad Vegetabilisk Olja) som ett alternativ till dieseldrift.

Testet genomförs på ett Itino dieselfordon som går i persontrafik inom ramen för Krösatågen. Testet väntas pågå till efter sommaren och kommer visa om fordonen klarar att köra på HVO och om det skulle krävas någon förändring av underhållet.

Faller testet väl ut kommer samtliga Itinofordon bli godkända för drift med HVO och hjälpa regionerna att nå sina miljömål.