Uppgradering tågskyddssystem för fordonstyperna Regina och Coradia

AB Transitio tecknade under 2018 kontrakt med Bombardier Transportation Sweden AB (idag Alstom) avseende uppgradering av tågskyddssystemet i Regina och Coradia.

Fordonen används av Norrtåg AB och det är totalt 3 st Regina och 12 st Coradia som uppgraderats.

Fordonen har nu erhållit ett tillsvidaregodkännande i enlighet med lagstiftningen för det 4:e järnvägspaketet, vilket betyder att godkännande sökts för respektive fordonstyp i One Stop Shop (OSS) samt att överensstämmelse med respektive typfordon ansöks för seriefordonen.