Nytt system för Dokument- och Ärendehantering

AB Transitio har efter upphandling tecknat avtal med Tieto Sweden AB (TietoEvry) med systemet Public 360 i upphandlingen avseende nytt dokument- och ärendehanteringssystem.

Public 360 levereras som en tjänst och i systemet kommer ärenden, dokument, avtal, diarieföring med mera hanteras.

Inom kort startar införandeprojektet som omfattar konfigurering av och utbildningar i systemet. Systemet planeras driftsättas under våren 2023.