Tekniksprångare anställda

Tekniksprånget är ett regeringsuppdrag som drivs av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, där unga vuxna erbjuds praktik under fyra månader för att prova på ingenjörsyrket. Ett gyllene tillfälle för vårt bolag att bidra till kompetensförsörjning inom teknikområdet och erbjuda unga vuxna att lära sig mer om järnvägsbranschen. Av 121 inkomna ansökningar så har två praktikanter valts ut.

Den 19 augusti kommer vi på AB Transitio att välkomna dessa två Tekniksprångare vilka ska få till huvuduppgift att kartlägga depåkapacitet för regionaltågstrafik.  På bolaget förbereds det som bäst med bland annat introduktionsplan samt handledarutbildning för handledare och mentorer inom Teknikavdelningen. Vem vet, kanske någon av dessa två kan bli en framtida kollega?