Vi välkomnar Anne-Marie (Ami) Olovsdotter som Kvalitetsledare!

AB Transitio har glädjen att välkomna Anne-Marie (Ami) Olovsdotter i rollen som Kvalitetsledare där hon kommer ansvara för att utveckla, implementera och driva arbetet med verksamhetens arbetssätt och processer inom kvalitet, både inom förvaltnings- och projektverksamheten. Ami kommer att stödja fordonsförvaltningens uppdrag med att bland annat vidmakthålla våra fordons myndighetsgodkännande, säkerhet, prestanda och funktionalitet. Det kommer bland annat att ske genom att:

  • arbeta med förbättring av processer och rutiner
  • förankra kvalitetsprocesser och rutiner inom Transitio och med berörda intressenter
  • skapa förutsättningar för god samverkan med hyrestagare, underhållsleverantörer, järnvägsföretag och systemleverantörer
  • övergripande planera, samordna, genomföra och följa upp kvalitetsrevisioner, besiktningar av utfört underhåll på spårfordon eller högvärdeskomponent samt möten med systemleverantörer

Ami kommer till AB Transitio med gedigen erfarenhet och kompetens från järnvägsbranschen och då främst inom säkerhetsstyrning. Hon kommer närmast från Oslo där hon arbetat som Granskingsleder och Sikkerhetsrådgiver på Sikkerhetsstab hos Sporveien T-banen AS. Tidigare anställningar och uppdrag har varit många, här beskrivs ett urval arbets- och uppdragsgivare; Järnvägshuset AB, Trafikförvaltningen, Swedtrac Trafik AB, Jernhusen, ProTrain Trafik AB samt Sweco Rail AB/Vectura Consulting AB.

Ami har flyttat tillbaka från Norge och bor nu i Borlänge med en av sina två söner. Hon kommer att vara stationerad i Stockholm. Vi ser fram emot att få introducera Ami hos oss på AB Transitio, vi startar redan den 26 juni 2023 då Ami påbörjar sin anställning på AB Transitio.