2024-05-20 Henrik Unosson anställd som Fordonsansvarig Itino

Vi välkomnar Henrik Unosson till AB Transitio i rollen som Fordonsansvarig för fordonstypen Itino med ansvar att leda och utveckla förvaltningen under fordonens livslängd.

Henrik har en gedigen erfarenhet från flera olika ledande befattningar i järnvägsbranschen och tunnelbanetrafiken i Stockholm och kommer närmast från en ledande roll inom utbyggnaden av Stockholms tunnelbana.

Henriks första arbetsdag hos oss på AB Transitio är den 10 juni 2024.