Verktygsstöd för test till vårt Framtida Fordonsförvaltningssystem (FFS) – Reqtest

Inför bytet till vårt Framtida Fordonsförvaltningssystem så har AB Transitio tecknat avtal med Reqtest som verktygsstöd för tester av det nya systemet.

Verktygsstödet ska bidra till att kvalitetssäkra FFS och även bidra till att vi lyckas med implementationen. Reqtest är Nordens ledande verktyg för att hantera krav, test och felrapporter i IT-projekt.

-AB Transitio genomför ett mycket stort och komplext systembyte som påverkar den regionala tågtrafiken i hela Sverige. Ett så omfattande systembyte kräver noggrann och systematisk testning, framför allt för att säkerställa att alla trafiksäkerhetspåverkande krav är uppfyllda. Efter en utvärdering av olika testverktyg så bedömde AB Transitio att Reqtest bäst uppfyller de behov som projektet har för ett verktyg som stödjer test och acceptans av det nya systemet, säger Magnus von Bahr, VD på AB Transitio

Det Framtida Fordonsförvaltningssystemet planeras för närvarande att driftsättas någon gång under 2024.