AB Transitio bidrar till hållbar branschutveckling

AB Transitio arbetar aktivt för att bidra till en hållbar branschutveckling. Ett av våra initiativ är att bidra till Trafikverkets innovationsupphandling MAJ, Mätning av Anläggning från Järnvägsfordon där AB Transitio upplåter spårfordon för utrustning av sensorer PMU, Performance Monitoring Units.

Projektet MAJ ska bidra till att digitalisera underhållet för en ökad förmåga att aktivt förvalta det förebyggande underhållet. I korta drag innebär det att vår samarbetspartner Railway Metrics and Dynamics utrustar ett antal av våra spårfordon med sensorer och samlar in information som sedan analyseras och överlämnas till Trafikverkets DUP, datautbytesplattform.

”Trafikverkets mål är att genom förbättrad produktivitet och driftsäkerhet minska trafikstörningar orsakade av anläggningens tillstånd samt dess underhåll. Det uppnås genom att reducera de trafikstörande avhjälpande underhållet och förbättra de förebyggande underhållet” (Utdrag ur Trafikverkets rapport Förstudie – Innovationsupphandling, Nya digitala lösningar för bättre koll på järnvägsanläggningen och ökad punktlighet).

– Tillsammans med Railway Metrics and Dynamics och Trafikverket kan vi gemensamt skapa förutsättningar för att förbättra järnvägen. Det krävs att hela kedjan hjälps åt så att vi och hela branschen får bättre punktlighet och tillförlitlighet, säger Magnus von Bahr, VD för AB Transitio.