AB Transitio deltar under ERTMS digitala branschdag 17 maj 2022

För tredje gången genomför Trafikverket en branschdag med fokus på det nya signalsystemet ERTMS, European Rail Traffic Management System. Seminariet vänder sig till tågoperatörer, infrastrukturägare, leverantörer av marksystem och fordon, entreprenadföretag, intresseorganisationer, uppdragsgivare och andra intresserade.

Agendan innehåller intressanta områden som Nationellt införande av ERTMS, Cybersäkerhet, Erfarenhet av installation av ERTMS på fordon samt ett par Paneldialoger. Vid en av paneldialogerna kommer Michael Alverstrand, AB Transitio att bidra med erfarenheter och tankar.

Jag hoppas att branschdagen och paneldialogen ska bidra till en bättre förståelse för varandras utmaningar och möjligheter till att implementera ERTMS på ett samordnat och effektivt sätt inom järnvägssverige. Jag ser fram emot en intressant och öppen dialog med branschen där jag önskar lyfta fram AB Transitios syn och de utmaningar som vi som fordonsägare tillika beställare ställs inför tillsammans med våra hyrestagare i form av regionerna runt om i Sverige. Min förhoppning är även att dialogen öppnar upp för ett ännu tätare samarbete mellan oss intressenter, då jag är övertygad om att det krävs för ett lyckat införande av ERTMS i Sverige, säger Michael Alverstrand.

Var?              Branschdagen sänds digitalt

När?             17 maj 2022 kl. 13:00-16:00

Hur?             Se länk till sändningen här