Vi välkomnar Ava Mirzaie som projektledare hos AB Transitio

AB Transitio välkomnar Ava Mirzaie i rollen som Projektledare. Hon kommer framför allt att ansvara för att driva underhålls-, ombyggnads- och upprustningsprojekt.

Ava har flerårig erfarenhet av projektledarrollen och kommer närmast från projektledaruppdrag åt Scania genom olika större konsultbolag. Hon har även drivit projekt åt ABB, Bombardier och Vattenfall och har även därifrån med sig erfarenhet av komplexa tekniska system. Ava har en teknisk grund i en ingenjörsutbildning inom innovation, produktion och logistik. Med både utbildning, erfarenhet och personlighet ser vi en lyckad matchning med både projektledarteamet och övriga på AB Transitio.     

Den mesta tiden ägnas åt Avas familj, de bor i Täby, men när tid ges så får hennes kreativa ådra styra eller så ger hon den generöst till frivilligorganisationer för att stötta i samhället.

Vi ser fram emot att få välkomna Ava hos oss på AB Transitio. Vi smygstartar den 23–24 augusti då Ava deltar i kursen Kravhantering tillsammans med AB Transitio-kollegor. Det officiella startdatumet är dock 4 september 2023 då Ava påbörjar sin anställning på AB Transitio