Vi flyttar tillfälligt

Under första veckan i juli kommer vi flytta till tillfällig kontorslokal då vår nuvarande lokal behöver en ny ventilationslösning. Den ombyggda lokalen kommer även att anpassas utifrån att vi blivit flera medarbetare med en mer flexibel aktivitetsbaserad arbetsplats.

Vi kommer därför under cirka 4 månader att sitta på Drottninggatan 92, 5 tr. Vid besök till oss ska man kliva av på plan 5 i stället för plan 6.

Ingen postadressändring kommer att behöva göras utan vi har kvar samma adress.